Home / Абитуриенттерге / ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ

2021-2022 оқу жылына арналған оқуға қабылдаудың

ЕРЕЖЕСІ

1.Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және баскару колледжiнe 2021-2022 оқу жылына қабылдау ережесі «Білім туралы» Қазакстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес және техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары іске асыратын білім беру ұйымдарына окуға кабылдаудын үлгі қағидаларын Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы қазандағы 578 бұйрығына сәйкес және оған енгізілген өзгерісімен енгізілген тәртібімен анықтайды.

  1. Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледжіне (әрі қарай АӨТ және БК)

негізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (кәсіптік

бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлы қазақ тұлғалар, сондай-ақ, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кабылданады.

3.Білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде Заңнын 26-бабының 8-тармағында айқындалған адамдарды кабылдауға квота көзделеді.

2.Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру және әңгімелесуді өткізу

4.Қабылдау комиссиясының құрамына мүдделі мемлекеттік органдардын, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердін, коғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Конкурстық комиссияның кұрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады. Қабылдау комиссиясы 1 маусымнан кешікпей өз жұмысын бастайды.

5.AӨТ және БК-де қабылдау комиссиясы ұйымдастырылады және қабылдау комиссиясының шешімі — егер де отырыста оның құрамының үштен екі бөлігі катысқан жағдайда заңды болып табылады. Дауыс тең болған жағдайда қабылдау комиссиясының басшысының шешімі негізгі шешім болып табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды.

Колледжге тұлғаларды білім алуға қабылдау олардың өтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

  1. Колледжге оқуға түсушілер оқуға қабылдау туралы өтініш, білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, №075-У формадағы нысаны бойынша медициналық анықтама флюрография суретімен (I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3х4 көлемдегі 4 суретті қоса тіркейді.

Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды

өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік — шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруга ықтиярхат;

2) азаматтығы жоқ тұлға — азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын — босқынның куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға — пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) оралман — оралман куәлігі.

  1. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер оқытудың нысандары бойынша тіркеу журналдарына тіркеледі.
  2. Колледж ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларды қабылдау таңдалған мамандығы бойынша оқыту үшін қарсы көрсетілімдерінің болмауы туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысы ескеріле отырып, заңды өкілдердің біреуінің өтініші негізінде жүзеге асырылады.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалык және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі. Әңгімелесуді өткізу кезінде аудио-бейнежазба жүргізіледі.

Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша жеке әнгімелесуді жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы әр оқуға түсушімен әңгімелесуді 20 минуттан артық жүргізбейді.

  1. Колледжде бірыңғай талаптардың сақталуын камтамасыз ету мен әңгiмелесу нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің кұкығын қорғау максатында колледж басшысы бұйрығымен апеляциялык комиссия кұрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ саннан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері педагогикалық қызметкерлердің санынан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады. Хатшы аппеляциялык комиссияның мүшесі болып табылмайды,
  2. Әнгімелесу нәтижелерімен келіспеген тұлға аппелляцияға шағым береді. Апелляцияға

өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін

келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап каралады.

  1. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамынан кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырыска қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді.
  2. Оқушылар құрамына қабылдау

12.Коллежде тұлғаларды білім алуға қабылдау олардың өтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 27 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

Коллежде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларды қабылдау психологиялық- медициналық-педагогикалык консультацияның қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады

  1. Білікті жұмысшы кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру

бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау;

1) Коллежде әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік

жылдың 25 тамызы мен 31 тамызы аралығында өткізіледі.

Қабылдау комисиясының жауапты хатшысы: А.К.Бабаева

Жұм.тел.: 97-54-05

Ұялы тел.: 8 707503068, 87054723182

2021 жылға колледжге қабылдау үшін біліктілік пен оқу мерзімін көрсететін мамандықтар тізімі

Мамандықтардың коды және атауы Біліктілік коды және атауы Жалпы орта білім негізінде
1 07130100 Электржабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

 

 

 

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша); 2 жыл 10 ай
2 07140100 Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 3W07140101 Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь; 2 жыл 10 ай
3 07150100 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) 3W07150102 Кең бейінді станокшы;

3W07150103 Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы;

2 жыл 10 ай
4 07150300 Токарлық іс (түрлері бойынша) 3W07150301 Токарь; 2 жыл 10 ай
5 07160500 Теміржолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету 3W07160501 Локомотив машинисының көмекшісі (түрлері бойынша); 2 жыл 10 ай
6 10120100 Шаштараз өнері 3W10120101 Шаштараз стилисті; 1 жыл 10 ай

Талапкерлермен әңгімелесу жүргізу кестесі

Мамандықтар Оқыту тілі Өткізілетін күні Уақыты Аудитория Комиссия құрамы
1 Электржабдықтары қазақ 25.08.2021 9-00 15 каб. Кулшынбаев О.Е.

Курмалакова Ж.Ж.

Бижанова Ж.

Мутиева Ж.Д.

Айжарикова М.М.

2 Электрооборудование орыс 25.08.2021 9-00 14 каб. Серикбаев У.Ж.

Курмалакова Ж.Ж.

Бижанова Ж.

Мышанова А.К.

3 Шаштараз өнері қазақ 26.08.2021 9-00 15 каб. Бекмаганбетова А.Б.

Дуйсеналинова А.М.

Бабаева А.К.

Бижанова Ж.

Тукешева К.У.

4 Парикмахерское искусство орыс 26.08.2021 9-00 14 каб. Кинеева А.Р.

Тулеубаева А.А.

Бабаева А.К.

Бижанова Ж.

Бикешева А.Ж.

5 Машина жасау технологиясы қазақ 27.08.2021 9-00 15 каб. Кожахметова А.Ж.

Дузбаев А.А.

Бабаева А.К.

Бижанова Ж.

Мырзалиева С.

6 Технология машиностроения орыс 27.08.2021 9-00 14 каб. Елеуова Л.А.

Бабаева А.К.

Бижанова Ж.

Уца А.А.

7 Теміржолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету қазақ 25.08.2021 11-00 15 каб. Утекешова  Ж.Ж.

Жалгаспаев М.К.

Курмалакова Ж.Ж.

Бижанова Ж.

Уксукбаева Г.Б.

8 Автоматизация и управление технологическими процессами орыс 25.08.2021 11-00 14 каб. Баймуратова А.Н.

Катенова Э.Б.

Бабаева А.К.

Бижанова Ж.

Бублий Т.И.

9 Токарь қазақ 27.08.2021 11-00 15 каб. Утекова К.А.

Курмалакова Ж.Ж.

Бижанова Ж.

Нысаналина Ж.Ж.

10 Токарь орыс 27.08.2021 11-00 14 каб. Елеуова Л.А.

Курмалакова Ж.Ж.

Бижанова Ж.

Мусина Р.М.

2021-2022 оқу жылына білім алушыларды жұмысшы мамандықтар бойынша әңгімелесу түрінде өтетін қабылдау емтихандар кестесі

Күні, уақыты Оқыту базасы Мамандығы
25.08.2021 9 класс 07130100 Электржабдықтары

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (қазақ тілінде оқыту)

25.08.2021 9 класс 07130100 Электржабдықтары

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (орыс тілінде оқыту)

25.08.2021 9 класс 07140100 Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару

3W07140101 Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь (орыс тілінде оқыту)

27.08.2021 9 класс 07150100 Машина жасау технологиясы

3W07150102 Кең бейінді станокшы;

3W07150103 Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы (қазақ тілінде оқыту)

27.08.2021 9 класс 07150100 Машина жасау технологиясы

3W07150102 Кең бейінді станокшы;

3W07150103 Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы (орыс тілінде оқыту)

27.08.2021 9 класс 07150300 Токарлық іс;

3W07150301 Токарь (қазақ тілінде оқыту)

27.08.2021 9 класс 07150300 Токарлық іс;

3W07150301 Токарь (орыс тілінде оқыту)

25.08.2021 9 класс 07160500 Теміржолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

3W07160501 Локомотив машинисының көмекшісі

(қазақ тілінде оқыту)

26.08.2021 9 класс 10120100 Шаштараз өнері;

3W10120101 Шаштараз стилисті (қазақ тілінде оқыту)

26.08.2021 9 класс 10120100 Шаштараз өнері;

3W10120101 Шаштараз стилисті (орыс тілінде оқыту)

Открыть чат
Подсказка
Сәлеметсіз бе?
Сізге қандай көмек қажет?